Διαπιστεύσεις - Σχολή Πληροφορικής Βόλος - PQR

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

Πιστοποίηση κατά international standard quality management systems ISO 9001:2015
Επιστροφή στο περιεχόμενο