Οδηγίες για εξετάσεις - Σχολή Πληροφορικής Βόλος - PQR

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Την ημέρα των εξετάσεων ο υποψήφιος οφείλει να βρίσκεται στο εξεταστικό κέντρο 1 ώρα (60’) πριν την προγραμματισμένη ώρα των εξετάσεων
 • Είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να φέρει πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας*, χωρίς το οποίο ΔΕΝ μπορεί να εξεταστεί
 • Με την έναρξη των εξετάσεων δεν επιτρέπεται η προσέλευση καθυστερημένων υποψηφίων
 • Σημειώσεις, βοηθήματα και συγγράμματα δεν επιτρέπονται την ώρα της εξέτασης
 • Κατά την ώρα της εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να συμμορφώνεται στις οδηγίες και υποδείξεις του επιτηρητή της pqr, καθώς και του υπευθύνου του εξεταστικού κέντρου
 • Κανένας υποψήφιος δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει την αίθουσα εξετάσεων χωρίς τη άδεια του επιτηρητή
 • Καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται:
  • η επικοινωνία μεταξύ των υποψηφίων
  • η χρήση βοηθημάτων (σημειώσεων, συγγραμμάτων κτλ)
  • η επικοινωνία με άτομα εκτός της αίθουσας (τηλεφώνημα, βιντεοκλήση, μήνυμα κτλ)
  • το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παραμονής στην αίθουσα εξετάσεων
Παράβαση των ανωτέρω κανόνων οδηγεί σε μηδενισμό των εμπλεκόμενων υποψηφίων
 • Ο υποψήφιος μπορεί να αποχωρήσει εφόσον του το επιτρέπει ο επιτηρητής
 • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται από το εξεταστικό κέντρο μετά την λήξη των εξετάσεων
 • Όποιοι υποψήφιοι που αποχωρούν νωρίτερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από το εξεταστικό κέντρο
Για αναλυτικότερες οδηγίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης της pqr.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εξετάσεις της pqr, καθώς και στην συνέχιση της επαγγελματικής ή σπουδαστικής σας σταδιοδρομίας!
Επιστροφή στο περιεχόμενο