Τιμές - Σχολή Πληροφορικής Βόλος - PQR

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Τιμολογιακή Πολιτική PQR
 
Το κόστος είναι μόνο 150€ και συμπεριλαμβάνονται εκπαίδευση και παράβολα!!!

1. Επιτήρηση από πιστοποιημένους επιτηρητές ανά εξέταση
   
2. Ανά εξεταζόμενο/άδεια εξέτασης: περιλαμβάνει το βασικό πακέτο (Εγγραφή, βεβαίωση εξέτασης,  έκδοση Πιστοποιητικού, δοκιμαστικό Τεστ κλπ).
  • Η έκδοση  πτυχίου, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε εκτύπωση, προϋποθέτει πλήρη εξόφληση.
 
3. Επανέκδοση/επανεκτύπωση πτυχίου: 20 €.
 
4. Επανεξέταση εντός 30 ημερών από αποτυχημένη εξέταση: 20 €.
  • Αφού παρέλθουν 30 ημέρες μετά την αποτυχημένη εξέταση, η επανεξέταση είναι Δωρεάν.
Επιστροφή στο περιεχόμενο