Πολιτική ποιότητας - Σχολή Πληροφορικής Βόλος - PQR

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  • Βασική υποχρέωση και ευθύνη της διοίκησης της pqr είναι να διασφαλίζει ότι η πολιτική ποιότητας της εταιρείας εφαρμόζεται συνολικά και ότι επικαιροποιείται και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

  • Η ποιότητα είναι ενσωματωμένη στις διαδικασίες και τη λειτουργία του κάθε τμήματος της pqr.

  • Διασφαλίζουμε ότι ο κάθε ένας εργαζόμενος της εταιρείας είναι και θεματοφύλακας και υπηρέτης των αρχών της ποιότητας της εταιρείας.
Επιστροφή στο περιεχόμενο